Vratimo se Gospodaru MOBI ç Vratimo se PDF/EPUB ²

❰Epub❯ ❦ Vratimo se Gospodaru Author Sulejman Bugari – Opel-rallye.de Hafiz Sulejman Bugari je savremen U svojim hudbama traga za problemima u svojoj okolini za onim što bi moglo biti pozitivno i onim što bi moglo biti negativno Bugari je veoma često direktan i živ Hafiz Sulejman Bugari je savremen U svojim hudbama traga za problemima u svojoj okolini za onim što bi moglo biti pozitivno i onim što bi moglo biti negativno Bugari je veoma često direktan i živ u govoru uvlaču slušaoce u srž teme.

To nije kazuistika nego neka vrsta dijaloga ili druženje sa dušama slušalaca Slušaočeva misao nemože odutati jer slušalac primječuje da je riječ i o njemu Njegove hudbe su veoma aktuelne zbog toga zaslužuju pažnjuU ovoj knjizi.

vratimo ebok gospodaru free Vratimo se free Vratimo se Gospodaru PDF/EPUBTo nije kazuistika nego neka vrsta dijaloga ili druženje sa dušama slušalaca Slušaočeva misao nemože odutati jer slušalac primječuje da je riječ i o njemu Njegove hudbe su veoma aktuelne zbog toga zaslužuju pažnjuU ovoj knjizi.

Vratimo se Gospodaru MOBI ç Vratimo se  PDF/EPUB ²

Vratimo se Gospodaru MOBI ç Vratimo se PDF/EPUB ² Sulejman Bugari je rođen 5 oktobra 1966 godine u Orahovcu PrizrenSrednju školu medresu je završio u Sarajevu Sa treće godine Teološkog fakulteta u Sarajevu današnji FIN odlazi u Medinu na Univerzitet islamskih nauka gdje 1998 godine diplomira na odsjeku Kur´an i tefsir Već sljedeće godine se zapošljava kao imam u Baščaršijskoj džamiji u Sarajevu a od 2003 godine pa sve do sad rad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *